Puheterapia

Olen erikoistunut lasten ja aikuisten oraali- ja puhemotorisiin häiriöihin.

Hoitoon hakeutumisen syitä:

  •  puheen epäselvyys 
  • äännevirheet, esim. /r/, /s/, /l/, /d/ ja /k/-äänteissä
  • epäily kireästä kielijänteestä
  • kielijänneoperaatioon valimisteleva hoito
  • kielijänneoperaation jälkihoito
  • suuhengitys, kuorsaus, narskuttelu tai kuolaus
  • haasteet syömisen kehityksessä, esim kiinteisiin ruokiin siirtyminen vaikeaa, syöminen on hidasta tai sotkuista, ruokavalio on kapea tai lapsi kieltäytyy syömisestä


Puheterapiassa huomioin aina myofunktionaalisen näkökulman, jotta rakenteiden merkitys toiminnalle ymmärretään osana toimintakykyä. Lapsilla myofunktionaalinen kuntoutus on usein passiivista tapojen muuttamista, vaikka myös harjoituksia voidaan ohjata kotiin lapsen motivaatio huomioiden.