Tietosuoja- ja rekisteriselosteet
Yksityisyytesi ja henkilötietojesi turvallisuus ovat erittäin tärkeitä asioita. Tällä sivulla kerrotaan, mitä  tiedoillesi tehdään ja miten niitä suojataan.

Rekisterinpitäjä
Puheterapia- ja työnohjauspalvelu Re:sonos Oy
Y-tunnus 2819014-1
Yliopistonkatu 6 A tsto 2, 20100 Turku


Rekisterin asioista vastaava henkilö ja tietosuojavastaava
Tanja Pohjankoski
0407272418
Jos sinulla on kysyttävää tietosuojakäytännöistä, ota yhteyttä  käyttämällä tämän sivun alalaidassa olevaa yhteydenottolomaketta tai laita sähköpostia osoitteeseen tanja.pohjankoski@hotmail.com


Käyttämämme rekisterit
Potilas- ja asiakastietorekisterit on eriytetty, jotta henkilötietoja käsitellään lainsäädännön sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

a) POTILASREKISTERI koskee henkilön hoitoa  koskevia tietoja, jotka tallennetaan Diarium-potilastietojärjestelmään koskien lääkinnällistä kuntoutusta vastaanotolla tai etäkuntoutuksena. Syntyneet potilastiedot siirtyvät myös kansalliseen potilastiedon arkistoon (KANTA-palvelu). Henkilö voi, mutta ei automaattisesti, kuulua myös asakasrekisteriin (kts. kuvaus alta).  Potilastietoja käsitellään ensisijaisesti hoitoon, hoidon suunnitteluun, laskutukseen ja  potilasasiakirjoja säätelevän lainsäädännön mukaisiin muihin tarkoituksiin. Potilastietojen käsittelyperusteena on potilastietojen käsittelyä säätelevä lainsäädäntö (mm. henkilötietolaki 8§, EU 2016/679, potilaslaki 785/1992, potilasasiakirja-asetus 298/2009) tai joissain tilanteissa potilaan suostumus.  Käsittelyssä noudatetaan EU:n tietosuoja-asetusta (GDPR).
Säännönmukaisina tietolähteinä ovat kuntoutujalta itseltään saadut ja kuntoutuksen aikana esille tulleet tiedot sekä  palvelun tilaajalta  tai lähettävältä taholta/hoidosta vastuussa olevalta taholta saadut tiedot (esim. Kela tai toinen terveydenhuollon yksikkö ).

b) ASIAKASREKISTERI koskee henkilöä, joka on ilmoittautunut tai osallistunut tällä verkkosivustolla tarjottuun palveluun (esim. valmennus, webinaari tai verkkokurssi), tilannut uutiskirjeen, ostanut palvelun tai antanut hoitotilanteessa luvan asiakasrekisterin syntymiselle. Asiakastiedot liittyvät asiakassuhteen hoitoon, markkinointiin, yhteydenpitoon, seurannan ja kehittämisen tarkoituksiin, palvelun tuottamiseen, ja sisältävät esimerkiksi asiakkaan yhteystiedot. 
 Asiakastietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on yrityksen ja asiakkaan välille syntynyt asiakassuhde, joka ei sisällä potilastietoja. Säännönmukaisena tietolähteenä toimivat mm. verkkosivuilla oleva yhteydenottolomake tai palveluiden käytöstä kerääntyvät asiakkaan antamat tiedot.